Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi, în fapt, termenii de utilizare descrişi în continuare.
Politica păstrării confidenţialităţii
Noţiunea de „date personale” se referă la informaţii de tipul nume, data naşterii, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă, care vă identifică. CDIP nu va folosi aceste date fără aprobarea dvs. În procesarea datelor dvs. se va ţine cont de compatibilitatea totală cu standardele internaţionale recunoscute ale protejării intimităţii şi legile româneşti în vigoare.

Spam
CDIP este împotriva „spam”-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiţie, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri.
Cu permisiunea dvs. CDIP vă poate trimite prin e-mail informaţii publice, din categoria celor reglementate prin Legea nr. 544 / 2001, dându-vă posibilitatea să optaţi pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site
De asemenea trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fără o altă notificare specială.
CDIP poate revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare a site-ului, fără notificare prealabilă.
Link-urile spre acest site sunt permise numai către pagina „Home”. Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris al lui CDIP. Includerea în site-uri cu frame-uri, în care acest site este o pagină din cadrul frame-ului, este strict interzisă.