Centrul de Documentare și Informare Publică București este un partener al Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Iași (CRFCAPL Iași) , structură din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP). Cursurile oferite de noi sunt acreditate de instituțiile mai sus amintite și se finaliează cu o certificare din partea acestora.

Cine se poate înscrie?

Cursurile se pot urma de către orice persoană interesată care îndeplineşte condiţiile de studii cerute, este de acord cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare, a codului etic şi urmează procedurile

Cat costa participarea?

Taxa unui curs este de 200 lei şi se poate suporta, după caz, de către:
• instituţia unde lucrează cursantul,
• individual, de către cursant,
• mixt, o parte de către instituţie şi o parte de către cursant.

Cat dureaza un curs?

Durata unui curs este de 18 ore şi include:
• pregătirea teoretică;
• pregătirea practică;
• teste şi examinări pe parcursul cursului
• testarea finala

Oferta de Programe de formare si perfecționare:

Cursurile pentru funcționarii care-și desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor ce reprezintă administrația publică locală au fost concepute în așa fel încât să corespundă celor două criterii fundamentale de apreciere a nivelului valoric al acestora și anume să asigure minimul necesar de cunoștințe și o bogată ofertă de aplicații practice de natură să ajute în activitatea cotidiană.

• Managementul serviciilor publice/politici publice sectoriale;
• Politici publice şi planificare strategică;
• Sisteme de control managerial intern în entitățile publice (studii superioare);
• Managementul resurselor umane;
• Management financiar-bugetar și al patrimoniului (studii superioare);
• Administator condominiu/imobil;
• Management financiar-bugetar și al patrimoniului (studii superioare);
• Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului ;
• Dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie;
• Legislația Uniunii Europene;
• Comunicare, relații publice, transparență decizională, informații-date publice/clasificate/cu caracter personal;
• Procedură civilă și contencios administrativ.