Informaţii generale

Denumire act: Asigura furnizarea de informatii contribuabililor privind documentatia necesara pentru: inregistrarea fiscala, schimbarea domiciliului fiscal, eliberarea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, eliberarea certificatului de atestare fiscal
Emitent/Prestator: Act
Compartimentul: Finanțe publice
> Pentru a accesa o instituție dintr-o anumită localitate apăsați aici…
nu are situatii