Informaţii generale

Denumire act: Supralegalizare
Emitent/Prestator: Act
Compartimentul: Autoritate publică
> Pentru a accesa o instituție dintr-o anumită localitate apăsați aici…

Context: Autorizație construcție
Denumire situatie: Autorizație pentru construcții noi

Dosarul cu actele necesare
Nr.
Denumire
Emitent/Furnizor
Observaţii
1
-


* În practică sunt cazuri când emitentul solicită și alte acte decât cele de mai sus. Vă recomandăm să contactați și furnizorul competent înainte de a depune dosarul.

Informaţii despre document
Descriere:
Descriere 3

Termenul de înregistrare: -
Termenul de valabilitate: -

Beneficiari
persoane fizice/persoane juridice

Situaţii deosebite

Cazuri

În curs de actualizare.

Situatii

În curs de actualizare.

Temei juridic
În curs de actualizare.

Context: Autorizatia de construire este actul prin care autoritatea p
Denumire situatie: -

* În practică sunt cazuri când emitentul solicită și alte acte decât cele de mai sus. Vă recomandăm să contactați și furnizorul competent înainte de a depune dosarul.

Informaţii despre document
Descriere:
Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre Primaria localitatii/sectorului in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al imobilului pentru care a fost solicitat.

Termenul de înregistrare: -
Termenul de valabilitate: -

Beneficiari
În curs de actualizare.

Situaţii deosebite

Cazuri

În curs de actualizare.

Situatii

În curs de actualizare.

Temei juridic
În curs de actualizare.

Context: -
Denumire situatie: -

* În practică sunt cazuri când emitentul solicită și alte acte decât cele de mai sus. Vă recomandăm să contactați și furnizorul competent înainte de a depune dosarul.

Informaţii despre document
Descriere:

-


Termenul de înregistrare:

-


Termenul de valabilitate:

-Beneficiari
În curs de actualizare.

Situaţii deosebite

Cazuri

În curs de actualizare.

Situatii

În curs de actualizare.

Temei juridic
În curs de actualizare.

Legislaţie


Definiţie/Descriere
Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre Primaria localitatii/sectorului in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al imobilului pentru care a fost solicitat.

Bine de ştiut

0