Furnizor: Administrația bazinală de apă, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
OUG 107/2002 aprobată prin Legea nr. 404/2003 privind înființarea Administrației Naționale :Apele Române:

B. Legislaţie în domeniu
Legea nr. 107/1996 - Legea apelor

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.