Furnizor: Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”
HG nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” + anexe

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.