Furnizor: Agenția Domeniile Statului, Organe de specialitate în subordinea guvernului


Legislaţie

A. Înfiinţare
Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi pr
HG nr. 626/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001

B. Legislaţie în domeniu
Lege nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.