Furnizor: Agenţia Naţională pentru Romi, Organe de specialitate în subordinea guvernului


Legislaţie

A. Înfiinţare
HG nr. 1.703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.