Furnizor: Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
HG nr. 1437/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, ca urmar
OG nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare, aprobată prin Legea nr. 321/2003
OG nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, aprobată prin Legea nr. 320/2003

B. Legislaţie în domeniu
Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
OG nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea defini

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.