Furnizor: Agentia Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
Legea nr. 337/2004 pentru aprobarea OG nr. 33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea - ARISN
Legea nr. 337/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agen

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.