Furnizor: Arhivele Naționale ale României, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
HG nr. 1376/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale
Legea Arhivelor Națonale nr. 16/1996

B. Legislaţie în domeniu
Ordinul ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legi

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.