Furnizor: Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, Autorități administrative autonome


Legislaţie

A. Înfiinţare
Legea nr. 160/2012, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei
Legea nr. 13/2007 a energiei electrice
Legea nr. 351/2004 a gazelor naturale

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.