Furnizor: Autoritatea Navala Română, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
OG nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
HG nr. 1133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.