Furnizor: Centrul cu testul DUS pentru culturi de legume – soiuri, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor,
Legea nr. 66/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a mat

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.