Furnizor: Centrul Național de Formare și Perfecționare al Antrenorilor, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
HG nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

B. Legislaţie în domeniu
HG nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.