Furnizor: Comisia Fulbright, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
Acordul interguvernamental pentru deschiderea Biroului de Schimburi Româno-Americane în domeniile învăţământului şi ştiinţe
Acordul între Guvernul României şi Guvernul SUA privind schimburile educaţionale şi ştiinţifice administrate de Comisia Ful

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.