Furnizor: Consiliul Concurenţei, Autorități administrative autonome


Legislaţie

A. Înfiinţare
Legea nr. 21/1996 – Legea Concurenței

B. Legislaţie în domeniu
Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloaiale
O.U.G nr. 77/2004 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – art. 81, 93, 101 și 102 / Regulamentul CE nr. 1/2003 a Consiliului din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 22 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economic
@leg extra comunitara
@leg test 2

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

uuyu

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.