Furnizor: Departamentul pentru controlul exporturilor, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
OUG nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republic

B. Legislaţie în domeniu
OUG nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.