Furnizor: Direcţia Generală de Paşapoarte, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
OG nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţ

B. Legislaţie în domeniu
Decizia Primului Ministru nr. 194 din 9 iulie 2007 pentru stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciil
OUG nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi produ

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.