Furnizor: Inspecţia Muncii, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

B. Legislaţie în domeniu
Convenţia OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat
Convenţia OIM nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.