Furnizor: Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
H.G. nr. 716/1999 privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului saditor

B. Legislaţie în domeniu
Legea nr. 266/2002 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului sădi

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.