Furnizor: Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Serviciile Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

--


Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

ok

Relatii cu alte institutii

Colaborator:

-