Furnizor: Inspectoratul de Stat în Construcții, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
OG nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobată prin Legea nr. 707/2001
HG nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de po
Ordinul nr. 1500 din 20.08.2014 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.