Furnizor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
OUG nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei

B. Legislaţie în domeniu
H.G. nr. 445 din 9 mai 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera d

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.