Furnizor: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
OG nr. 88/2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

B. Legislaţie în domeniu
OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.