Furnizor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică B, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
H.G. 1621/2003 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.