Furnizor: Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
HG NR. 1414/2009 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.