Furnizor: Institutul Naţional de Statistică, Organe de specialitate în subordinea guvernului


Legislaţie

A. Înfiinţare
HG nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

B. Legislaţie în domeniu
Legea nr. 226/2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.