Furnizor: Ministerul Afacerilor Interne, Ministere


Legislaţie

A. Înfiinţare
OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
OUG nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin Legea nr. 15/2008
Legea nr. 90 din 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor

B. Legislaţie în domeniu
HG nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.