Furnizor: Ministerul Fondurilor Europene, Ministere


Legislaţie

A. Înfiinţare
HG nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene
OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modifica
Legea nr. 90 din 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor

B. Legislaţie în domeniu
HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.