Furnizor: Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
HG nr. 1438/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.