Furnizor: Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
HG nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea O.N.V.P.V.

B. Legislaţie în domeniu
Legea viei şi vinului nr. 244/2002
HG nr. 769/2010 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 244/2002 a viei și vinului

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.