Furnizor: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, Organe de specialitate în subordinea guvernului


Legislaţie

A. Înfiinţare
OUG nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi
HG nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

B. Legislaţie în domeniu
OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată Legea nr
HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea j

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.