Furnizor: Serviciul de Protecţie şi Pază, Autorități administrative autonome


Legislaţie

A. Înfiinţare
Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază

B. Legislaţie în domeniu
Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.