Furnizor: Structura Teritorială pentru Probleme Speciale, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
HG nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Sta

B. Legislaţie în domeniu
Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare

C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
În curs de actualizare.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.