Furnizor: Unitate specială de aviație MAI, Servicii Publice Deconcentrate


Legislaţie

A. Înfiinţare
OUG nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

B. Legislaţie în domeniu
În curs de actualizare.
C. Regulament de organizare si funcţionare - ROF
R.O.F.

D. Acte normative proprii
În curs de actualizare.

Forma de organizare

Dacă are personalitate juridică: nu
Forma de organizare: Institutie publica
Categoria: Institutii publice intrajudetene

Misiune, viziune, valori, rol

În curs de actualizare.

Apartenenţe

În curs de actualizare.

Atributii generale

În curs de actualizare.

Relatii cu alte institutii

În curs de actualizare.