Conform prevederilor legale, în relaţia cu instituţiile statului pot fi utilizate certificatele digitale calificate (semnatura electronica).
Instituții care acceptă sau cer documente semnate electronic:
 • ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală)
 • ONRC (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului)
 • ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă)
 • CNAS (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate)
 • CNVM (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare)
 • Depozitarul Central
 • Monitorul Oficial
De exemplu la ANAF se pot depune online cu ajutorul semnăturii electronice (semnăturii digitale) declarațiile 100, 112 (declarația unică), 392A, 392B, 200, 101, 104, 106, 120, 130, 204, 205, 208, 220, 223, 230, 300, 301, 390 VIES, 393, 394, 401, 600, 710.
De asemenea autorităţile contractante din cadrul SEAP (Sistemului Electronic de Achiziţii Publice) utilizează semnătura electronică pentru semnarea şi transmiterea electronică a documentelor.
Semnătura electronică se mai poate utiliza și pentru transmiterea raportărilor către CSSP (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private).
In cadrul departamentelor unei companii sau instituții se poate transmite corespondenţa cu valoare legală şi se pot implementa fluxuri de documente folosind certificate digitale calificate.
Lista furnizorilor acreditați de servicii de certificare:
 • CertSign
 • DigiSign
 • Trans Sped
 • Alfatrust Certification
 • Centrul de Calcul