TERMENI ŞI CONDIŢII
Notă: în cuprinsul textului vom folosi în loc de Centrul de Documentare şi Informare Publică, iniţialele CDIP.

CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI www.institutii-publice.org
Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.institutii-publice.org de către potenţialii vizitatori sau clienţi.
Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi, în fapt, termenii de utilizare descrişi în continuare.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
CDIP nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea CDIP, care îşi rezervă dreptul de a face modificări în conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.
Întregul conţinut al site-ului www.institutii-publice.org este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.
Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de CDIP. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea CDIP.
În cazul clienţilor care au încheiat contract cu CDIP, al celor care deţin calitatea de membru cu acces limitat la baza de date, se vor stabili drepturile şi obligaţiile acestora, în formă scrisă.
Este interzis să folosiţi site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. CDIP va coopera cu autorităţile publice desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă CDIP să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului său.
Este interzis să utilizaţi site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Eventualele tentative de fraudare a conţinutului site-ului sau de piratare a acestuia vor fi special urmărite şi promitem să depunem toate diligenţele posibile pentru pedepsirea celor vinovaţi.

OBIECTIVUL SITE-ULUI constă, în principal, în transmiterea de informaţii de interes public actualizate şi exacte. CDIP nu poate garanta că în paginile sale nu se pot strecura erori, pentru care, ne asumăm în principiu, întreaga răspundere.

INFORMAŢII PERSONALE
Când, prin intermediul prezentului site, vă sunt solicitate informaţii, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de este mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile CDIP; pot fi incluse şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.
Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

LEGATURA CU ALTE SITE-URI
În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri vor fi aplicate condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site uri.
Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât CDIP. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. CDIP nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitate a acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, CDIP îşi declină orice răspundere dacă aceste site-uri:
• încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
• sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
• nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
• nu oferă o securitate adecvată;
• conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
• sunt licenţioase sau calomnioase.
CDIP nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.
CDIP poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi aceasta pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă Condiţiile de Utilizare actualizate.

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoană care vizitează site-ul www.institutii-publice.org şi care ii oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către CDIP în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; realizării de către CDIP a operaţiunilor de recrutare de personal; soluţionarea de către CDIP a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate; alte activităţi întreprinse şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.
CDIP va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.
Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii „Contact” din site.
Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.