1 cursant

Administraţia publică reprezintă o activitate de organizare a executării și executare în concret a legii prin intermediul instituţiilor abilitate în acest sens. Administraţia publică reprezintă o ştiinţă şi în acelaşi timp o artă, prin intermediul careia se duc la îndeplinire politicile statului. Guvernul îşi atinge obiectivele prin intermediul administraţiei publice deoarece aceasta traduce într-un mod concret cetaţeanului necesitatea aplicării, dar şi respectării legii.

Administraţia are structuri proprii prin intermediul cărora pune în aplicare prevederiile legii şi a celorlalte acte normative.

Administraţia publică este rezultatul muncii unui număr semificativ de persoane care îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu public. Aceasta, pentru a-şi duce la bună îndeplinire scopul, beneficiază de o serie de resurse şi anume: umane şi aici putem menţiona potenţialul creativ al fiinţei umane, informaţionale, materiale şi financiare.

Pret curs: 350 Lei

Inscriere
100,00lei 66,00lei