Cursurile se adreseraza funcționarilor care iși desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor ce reprezintă administrația publică locală. Acestea  au fost concepute în așa fel încât să corespundă celor două criterii fundamentale de apreciere a nivelului valoric al acestora : să asigure minimul necesar de cunoștințe in cadrul administratiei publice si bogată ofertă de aplicații practice în activitatea cotidiană din cadrul institutiilor.

Cursurile cuprind informatii din domeniul managementului serviciilor publice/politici publice sectoriale. In cadrul acestor cursuri isi vor extinde cunostintele despre gestiunea patrimoniului, planificare si control managerial,notiuni de drept, legislatie europeana si informatii despre procedura civila, administrare imabil, dar si comunicare si relatii publice.

Inscriere
Oferta cursuri

Despre cursuri

Menționăm că Centrul de Documentare și Informare Publică, a fost și/sau este partener în domeniul informării publice cu instituții precum Consiliul Superior al Magistraturii, Secretariatul General al Guvernului României, Departamentul de Strategii Guvernamentale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Culturii și alte instituții centrale și locale.

Oferta

Cursurile includ

  • Lectii detaliate despre administratia publica si legislatie aplicata

  • Evaluari pentru fiecare lectie, cu posiblitatea reevaluarii, dupa caz

  • Certificare a participarii in cadrul cursului, dovara a parcurgerii cu success a materialului

Avantaje

  • Obținerea, odată cu înscrierea la curs, a statutului de membru în „Rețeaua națională profesională” .

  • Stabilirea unei legături de durată cu lectorii atât în timpul cursului cât și ulterior acestuia.

  • Posibilitatea de a solicita inclusiv după absolvirea cursului, informații și sprijin.

Oferte de cursuri

Cursurile pentru funcționarii care-și desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor ce reprezintă administrația publică locală au fost concepute în așa fel încât să corespundă celor două criterii fundamentale de apreciere a nivelului valoric al acestora și anume să asigure minimul necesar de cunoștințe și o bogată ofertă de aplicații practice de natură să ajute în activitatea cotidiană.

Cursuri disponibile

Cursuri indisponibile

Comunicare si Date Publice cu Caracter Personal

Cursul prezinta informatii despre administraţia publică si activitatea de organizare a executării și executare în concret a legii prin intermediul instituţiilor abilitate în acest sens

Descriere Curs
Inscriere

Noțiuni Elementare Depsre Stat și Instituțiile Sale

Cursul se adresează celor care doresc să-și împrospăteze unele cunoștințe în domeniu precum și acelui public care este mai puțin familiarizat cu universul autorităților publice

Descriere Curs
Inscriere

• Managementul serviciilor publice/politici publice sectoriale;
• Politici publice şi planificare strategică;
• Sisteme de control managerial intern în entitățile publice (studii superioare);
• Managementul resurselor umane;
• Management financiar-bugetar și al patrimoniului (studii superioare);
• Administator condominiu/imobil;
• Management financiar-bugetar și al patrimoniului (studii superioare);
• Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului ;
• Dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie;
• Legislația Uniunii Europene;
• Comunicare, relații publice, transparență decizională, informații-date publice/clasificate/cu caracter personal;
• Procedură civilă și contencios administrativ.