Localitate: COMUNA ISVOARELE, judeţul Giurgiu

Administraţia publică locală

Primar : Noapte Gheorghe -
Viceprimar : Dumitraşcu Ion -
Secretar : Logofătu Nicuşor -
Telefon: 0246.247.164
Fax: 0246.247.164
Email: primariaisvoarele@yahoo.com
Site: www.primaria-isvoarele.ro

Poliţia

Secţie de poliţie Isvoarele

Telefon: 0246.247.767

Educaţie, Învăţământ si Cultura

Scoala Gimnaziala 'stolnicul Constantin Cantacuzino' Isvoare

Adresa : GIURGIU ISVOARELE

Lăcaşuri de cult

În curs de actualizare.

Sănătatea

Cabinet medical - Dr. Tudor Florentin-catalin

Instanţe, Parchete, Juridic

În curs de actualizare.

Serviciile de utilitate publică

Autoritatea locală Isvoarele

Adresa : URECHESTI COM.URECHESTI
Despre localitate

Personalități locale

În curs de actualizare.

Evenimente şi sărbători locale

În curs de actualizare.

Localităţi înfrăţite

În curs de actualizare.

Agricultură locală

În curs de actualizare.
Spațiu public

Comunicate, mesaje, alte informaţii

În curs de actualizare.

Cerere şi ofertă

În curs de actualizare.

Publicitate locală

În curs de actualizare.