Localitate: COMUNA VALEA TEILOR, judeţul Tulcea

Administraţia publică locală

Primar : Gogoasa Marian - Emil -
Viceprimar : Barac Ion -
Secretar : Vacant -
Telefon: 0240.541.881
Fax: 0240.541.881
Email: primaria_vt@yahoo.com
Site: www.primariavaleateilor.paginadestart.com
Adresa : descriere

Poliţia

Secţie de poliţie Valea Teilor

Telefon: 0240.541.898

Educaţie, Învăţământ si Cultura

Scoala Primara Vasile Alecsandri

Telefon: 0240.504.952
Adresa : STEJARU VASILE ALECSANDRI

Lăcaşuri de cult

În curs de actualizare.

Sănătatea

În curs de actualizare.

Instanţe, Parchete, Juridic

În curs de actualizare.

Serviciile de utilitate publică

Autoritatea locală Valea Teilor

S.c. Remat S.a.

Despre localitate

Personalități locale

În curs de actualizare.

Evenimente şi sărbători locale

În curs de actualizare.

Localităţi înfrăţite

În curs de actualizare.

Agricultură locală

În curs de actualizare.
Spațiu public

Comunicate, mesaje, alte informaţii

În curs de actualizare.

Cerere şi ofertă

În curs de actualizare.

Publicitate locală

În curs de actualizare.