Acte și servicii publice oferite de: Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră, Situații de Urgență, Imigrări, Aviație, Anticorupție, Rezerve de Stat,  Probleme Speciale, Prefect, Pașapoarte, Evidența Persoanelor, Permise de Conducere, Înmatriculare Vehicule,  Antidrog, Trafic de Persoane, Arhive Naționale, Academia de Poliție, Institut Ordine Publică, Centrul Național SIS, Casa de Pensii, Clubul “Dinamo”, Centrul de Psihosociologie

Despre Ministerul Afacerilor Interne - MAI

 Cadrul juridic (principalele acte normative)

OUG nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008
HG nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
Ordinul MAI nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcțiile generale/direcțiile aparatului central al MAI

MAI emite decizii

Despre …

Poliția Română este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice. Activitatea poliției constituie serviciu public specializat și se realizează în interesul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii

 Organizare Internă 

Guvernul României
Structuri reprezentate de aparatul central și unitățile din subordine/cadrul MAI

 Conducerea – Ministru/Colegiul ministerial 

Principalele atribuții ale MAI

• stabilește, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și a proprietății publice și private
• organizează și desfășoară, prin structuri specializate, potrivit competenței, activități pentru prevenirea și combaterea terorismului, a criminalității organizate, a traficului și consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migrației ilegale, a criminalității informatice, precum și a altor fenomene infracționale și fapte antisociale
• organizează, îndrumă și coordonează activitatea de protecție a persoanelor, bunurilor, obiectivelor și valorilor și organizează paza obiectivelor de importanță deosebită date în competență potrivit legii
• asigură, potrivit competențelor, desfășurarea activității pentru efectuarea cercetărilor în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală
• organizează activitatea de protecție a martorilor
• solicită de la autorități publice, de la persoane fizice sau juridice informații, date și documente necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege și în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinație, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului
• asigură respectarea regimului frontierei de stat a României
• constituie și utilizează registrul național al armelor și cazierul judiciar
• constituie și utilizează sistemul național de evidență a străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României
asigură constituirea, evidența, selecționarea, păstrarea, conservarea și folosirea documentelor din fondul arhivistic național
• organizează și execută asigurarea medicală și psihologică a misiunilor specifice
• conduce activitatea de informații și protecție internă
• îndrumă și controlează activitatea prefectului pentru îndeplinirea programului de guvernare
• asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei și a programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate în activitatea de evidență a persoanelor, precum și • activitatea de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență civilă
• constituie și utilizează sistemul național informatic de evidență a persoanelor