Cursurile pentru funcționarii care-și desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor ce reprezintă administrația publică locală au fost concepute în așa fel încât să corespundă celor două criterii fundamentale de apreciere a nivelului valoric al acestora și anume să asigure minimul necesar de cunoștințe și o bogată ofertă de aplicații practice de natură să ajute în activitatea cotidiană.

• Managementul serviciilor publice/politici publice sectoriale;
• Politici publice şi planificare strategică;
• Sisteme de control managerial intern în entitățile publice (studii superioare);
• Managementul resurselor umane;
• Management financiar-bugetar și al patrimoniului (studii superioare);
• Management financiar-bugetar și al patrimoniului (studii superioare);
• Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului ;
• Dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie;
• Legislația Uniunii Europene;
• Comunicare, relații publice, transparență decizională, informații-date publice/clasificate/cu caracter personal;
• Procedură civilă și contencios administrativ.
• Administator condominiu/imobil;